0:00/0:00

Giới Thiệu

"WE KEEP OUR PROMISES"

Trusted Media Agency - cung cấp dịch vụ truyền thông và marketing tổng thể.
Mang khách hàng đến gần hơn với doanh nghiệp bằng những ý tưởng sáng tạo.

 
"Creative - Leading - Outstanding"

 

TIN TỨC

𝗘-𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗘 𝗘𝗡𝗔𝗕𝗟𝗘𝗥 - 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗚𝗜𝗔 𝗖𝗨̉𝗔 𝗦𝗔̂𝗡 𝗖𝗛𝗢̛𝗜 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗠𝗔̣𝗜 Đ𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗧𝗨̛̉

E-commerce Enabler chính là những nhà cung cấp dịch vụ, sẽ đ𝗮̉𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 cho các nhãn hàng, và đơn vị bán lẻ 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̉.

𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗠𝗲̀𝗼 𝗠𝗮̣̂𝗽 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗕𝗮𝗲𝗺𝗶𝗻 

Character Marketing chỉ quá trình nghiên cứu tâm lý đối tượng mục tiêu và thị trường, kết hợp với thuộc tính của nhãn hàng, để tạo ra linh vật thương hiệu

KHÁCH HÀNG