Trang chủ Tin tức

Tin tức

𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗠𝗲̀𝗼 𝗠𝗮̣̂𝗽 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗕𝗮𝗲𝗺𝗶𝗻 

Character Marketing chỉ quá trình nghiên cứu tâm lý đối tượng mục tiêu và thị trường, kết hợp với thuộc tính của nhãn hàng, để tạo ra linh vật thương hiệu

TIKTOK INFLUENCER - XU HƯỚNG 2022

Xu hướng marketing năm 2022 mà các nhãn hàng cần lưu ý, để lan tỏa hình ảnh thương hiệu sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣ 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́ 𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗴

Gói dịch vụ toàn diện giúp doanh nghiệp đột phá doanh thu thời điểm khó khăn